ความรู้ทั่วไป

 

ลักษณะการไหลของอลูมิเนียมในกระบอกอัด

 

 

 

ลักษณะการไหลของมวลอลูมิเนียมจากกระบอกอัดผ่านแม่พิมพ์

 

 

แสดงการไหลต่อเนื่องจนสิ้นสุดแท่งรีด

ความกว้างจากขอบถึงศูนย์กลางพิมพ์ ความต่างการไหลของมวลอลูมิเนียม/วินาที เวลาในการรีด/แท่ง 60 วินาที เวลาในการรีด/แท่ง 120 วินาที
10 mm. 1mm. 60 mm. 120 mm.
20 mm. 2 mm. 120 mm. 240 mm.
30 mm. 3mm. 180 mm. 360 mm.
40 mm. 4 mm. 240 mm. 480 mm.
50 mm. 5mm. 300 mm. 600 mm.