ความรู้ทั่วไป

 

 

(รูปทรงแบบบาง) ความกว้างเพิ่ม1% ความหนาเพิ่ม7%

 

 

 

(รูปทรงแบนหนา) ความกว้างเพิ่ม1% ความหนาเพิ่ม10%

 

 

(รูปทรงผืนธง-สาม-สี่-ห้า-หก-แปดเหลี่ยม-กลม) เพิ่ม4%

 

 

(รูปทรงท่อกลม)ความโตเพิ่ม1%+10% ของความหนา

 

 

(รูปทรงกล่อง)ความโตเพิ่ม1%+10%ขิงความหนา