ความรู้ทั่วไป

องค์ประกอบร่วมของการรีดที่มีผลทำให้ค่าเผื่อการหดถูกต้องตามการคำนวน ดังนี้

    กำหนดอุณหภูมิ Billet ให้เหมาะสมกับแม่พิมพ์
    กำหนดแรงดันPressure ให้เหมาะสมกับแม่พิมพ์
    กำหนดแรงดึงPuller(เครื่องจับจูงเส้น)ให้เหมาะสมกับความเร็วการไหลของเส้น