ความรู้ทั่วไป

Solid die control shape  เป็น Simple die ที่ขุดหน้า Die เพื่อช่วยปรับให้ Bearing

ควบคุมการไหลได้ดีขึ้น ประกอบด้วย Die plate &Die backer (ขนาด Die backer จำกำหนดความหนาไว้ขนาดเดียว)

Feed plate continuous เป็น Simple die มี Feed plate ทำหน้าประสานเนื้อ Section ของ Billet แท่งแรกต่อกับ แท่งสองแน่นเป็นเนื้อเดียวกันและช่วยให้การรีด การกระทำต่อเนื่องได้

Feed plate continuous shape เป็น Simple die มี Feed plate  ทำหน้าที่ช่วยปรับให้ Bearing ที่Die plate ควบคุมการไหล ได้ดีขึ้นและช่วยต่อเนื้อSection ได้ด้วยเหมือนกัน

Solid bridge die เป็น  Semi hollow die .Die plate  สร้าง เป็นสะพานคร่อมพิมพ์ชนิดนี้ ใช้ทองแดงตัดเป็นรูปทรง สปาร์คจากด้านหลัง Die แล้วขุดอุโมงค์คลอดใต้สะพาน

Step over bridge die เป็น Semi hollow die มีแผ่นหน้าเป็น Feed plate ครอบส่วนที่โผล่ยื่นขึ้นมาด้านหน้าพิมพ์ พิมพ์ชนิดนี้สามารถเปิดช่องไหลได้ง่าย เพราะผนังพอร์ทด้านนอกเกิดจาก แผ่น Feed plate ส่วนด้านหลังใช้ไวท์คัตตัดทองแดงสปาร์ค

 

 

Flat bridge die  เป็น Semi hollow die หน้า Die ขุดเป็นหลุมสองข้างใช้ทองแดงสปาร์คก้นหลุมไปทะลุอีกหลุมเป็นอุโมงค์ ด้านหลังDie ส่วนที่เป็นหลุมตัดรูปทรงด้วยไวท์คัทส่วนแนวสะพานใช้ทองแดงตัดเป็นรูปทรงสปาร์ค

Port  fixing  die  เป็น Semi hollow die มี Mandrel เป็นเดือย ไปสวม อัดแน่นกับหน้า Die

Port  hole die เป็น Hollow die มี Mandrel เป็นเดือยโผล่ไปสวมหน้า Die แต่เดือยสวมห่างเพื่อให้เกิดเป็นรู

Port  hole die เป็น Hollow die มี Mandrel เป็นเดือยโผล่สูง หน้า  Die ขุดลงไประดับที่เดือย โผล่ส่วนห่างเพื่อให้เกิดเป็นรู