ความรู้ทั่วไป
ความเป็นไปได้ของรูปประพรรณที่จะเกิดจากการรีด
ขีดจำกัดในเรื่อง Section ใหญ่เกินไป
ขีดจำกัดเรื่อง Section ที่ค่า Ratio ต่ำมาก