ความรู้ทั่วไป
การสร้างแม่พิมพ์ที่มีคุณภาพสูงสุด เพื่อการออกแบบสร้างสมบูรณ์
ความแม่นยำของขนาด ความละเอียดของผิว อยู่ที่เครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์
C.N.C.MILLING MACHINE
ELECTRIC DISCHARGE MACHINE (EDM)
ELECTRIC WIRE CUT MACHINE (EWM)