ผลงานแม่พิมพ์รีดอลูมิเนียม
แม่พิมพ์รีดอลูมิเนียม
งานแก้ไข Project 1657
ปัญหา : รอยลึกที่ผิวอลูมิเนียม
สาเหตุของปัญหา : แบริ่งที่แม่พิมพ์อลูมิเนียมหนาบางไม่สมดุลกัน ทำให้เกิดการรั้ง
การแก้ปัญหา : ลดในส่วนแบริ่งที่หนาทำให้ระหว่างเนื้ออลูมิเนียมมีอัตราความฝืดใกล้เคียงกัน
ภาพจากการ Test ครั้งที่ 1