ผลงานแม่พิมพ์รีดอลูมิเนียม
แม่พิมพ์รีดอลูมิเนียม
งานแก้ไข : Project 2001-34 (กล่องเรียบ)
ทีม Sevice เข้าไปแก้ไขงานให้ลูกค้าที่ บริษัท P&L MANUFACTURING CO.,LTD.
ปัญหา : อลูมิเนียมรีดออกมาไม่ได้ตาม Shape
สาเหตุของปัญหา : เกิดการรั้งในการไหลของอลูมิเนียมทำให้ขาของกล่องเรียบบิดตัว
การแก้ปัญหา : ปรับแต่งแม่พิมพ์ในส่วนของ Die Plate
การปรับความหนาของ Bearing เพื่อให้การไหลออกมาสมดุลกัน