ผลงานแม่พิมพ์รีดอลูมิเนียม
งานแก้ไข : Project 2102-4 (แผงข้างประตูอลูมิเนียม)
สาเหตุของปัญหา : เกิดการรั้งทำให้การไหลของอลูมิเนียมไม่ได้ตาม shape
การแก้ปัญหา : ทีมงานได้นำแม่พิมพ์กลับมาแก้ไข ขยายพอร์ต และแก้ไขความหนา Bearing เพื่อให้การไหลของอลูมิเนียมออกมาได้รูปร่าง ขนาด และน้ำหนัก