ผลงานแม่พิมพ์รีดอลูมิเนียม
แม่พิมพ์รีดอลูมิเนียม
งานแก้ไข : Project SSB-03
ทีม Sevice ได้นำแม่พิมพ์กลับมาแก้ไขงานให้ลูกค้า บริษัท สินหมื่นแสนจำกัด
ปัญหา : อลูมิเนียมรีดออกมาไม่ได้ตาม Shape ที่กำหนด
สาเหตุของปัญหา : เกิดการรั้งของเนื้ออลูมิเนียมที่ไม่เท่ากัน
การแก้ปัญหา : ปรับแต่งแม่พิมพ์ในส่วนของ bearing
เพื่อให้การไหลของอลูมิเนียมออกมาสมดุลเท่า ๆ กัน