ผลงานแม่พิมพ์รีดอลูมิเนียม
แม่พิมพ์รีดอลูมิเนียม
ส่งแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
ให้ลูกค้าที่ บริษัท SMP ผลิตกรอบป้ายทะเบียนรถยนต์