ผลงานแม่พิมพ์รีดอลูมิเนียม
แม่พิมพ์รีดอลูมิเนียม
แม่พิมพ์กรอบป้ายทะเบียนรถยนต์