ผลงานแม่พิมพ์รีดอลูมิเนียม
แม่พิมพ์รีดอลูมิเนียม
Project 27273 แผงข้างรถบรรทุก(ตัวล่าง)
ทีมงาน CXD เข้าไปเทสแม่พิมพ์ ครั้งที่ 1 ให้ลูกค้าที่ บริษัท เมืองทองอุตสาหกรรมอาลูมีเนียม จำกัด
ขนาดแม่พิมพ์ : Ø400X288 เครื่องรีด 3000 ตัน
สรุปการเทสครั้งที่ 1 : งานได้รูปร่างตามต้องการ ในส่วนของผิวชิ้นงานเกิดรอยเวล และการไหลที่ไม่สมดุล
การแก้ไข : ทีมงานได้นำแม่พิมพ์กลับมาแก้ไข Mandrel Dieในส่วนของ bearing เพื่อไม่ให้เกิดรอยที่ผิวชิ้นงาน และปรับทางเข้าเพื่อให้การไหลมีความสมดุล