ผลงานแม่พิมพ์รีดอลูมิเนียม
แม่พิมพ์รีดอลูมิเนียม
PROJECT 10-9808(เฟรมบนติดกล่อง)
ชนิดแม่พิมพ์ : SOLID DIE Material : ASSAB 8407 ขนาด : Ø218x248 สำหรับเครื่อง : 660T 880T 1100T