ผลงานแม่พิมพ์รีดอลูมิเนียม
แม่พิมพ์รีดอลูมิเนียม
PROJECT 127 (ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์)
ชนิดแม่พิมพ์ : SOLID DIE Material : ASSAB 8407 ขนาด : Ø165x100 สำหรับเครื่อง : 660T 880T