ผลงานแม่พิมพ์รีดอลูมิเนียม
แม่พิมพ์รีดอลูมิเนียม
PROJECT 7745(อลูมิเนียมอุตสาหกรรมจักรยานยนต์)
ชนิดแม่พิมพ์ : HOLLOW DIE Material : ASSAB 8407 ขนาด : Ø218x150 + Bolster 100mm. สำหรับเครื่อง : 920T 1100T