ผลงานแม่พิมพ์รีดอลูมิเนียม
แม่พิมพ์รีดอลูมิเนียม
PROJECT 7809 (ลูกฟูกลอนใหญ่)
ชนิดแม่พิมพ์ : SOLID DIE Material : ASSAB 8407 ขนาด : Ø218x248 สำหรับเครื่อง : 920T 1200T 1800T