ผลงานแม่พิมพ์รีดอลูมิเนียม
แม่พิมพ์รีดอลูมิเนียม
งานแก้ไข Project 2001/33 ,2001/34 (กล่องเรียบ)
ทีมงาน CXD ได้ Test แม่พิมพ์ที่ บริษัท P&L MANUFACTURING CO.,LTD.
ปัญหา : การแอ่นตัวของอลูมิเนียม
สาเหตุของปัญหา : การไหลที่ไม่สมดุล ทำให้เกิดการบิดตัวของอลูมิเนียม เกิดปัญหาไม่ได้ฉาก
การแก้ปัญหา : ปรับแต่งในส่วนการไหลที่ Die Plate ซึ่งหลังจากที่แก้ไขในส่วนนี้ ได้ขนาดรูปร่าง ค่า Tolerance ที่ลูกค้าต้องการ