ผลงานแม่พิมพ์รีดอลูมิเนียม

PROJECT 2197 (งานอลูมิเนียมแต่งรถมอเตอไซด์)

ผลงานแม่พิมพ์รีดอลูมิเนียม แม่พิมพ์รีดอลูมิเนียม PROJECT 2197 (งานอลูมิเนียมแต่งรถมอเตอไซด์) ชนิดแม่พิมพ์ : HOLLOW DIE Material : ASSAB 8407 ขนาด : Ø227*130 สำหรับเครื่องรีดอลูมิเนียม : 1500T

PROJECT 2075 (งานอุตสาหกรรมอลูมิเนียม)

ผลงานแม่พิมพ์รีดอลูมิเนียม แม่พิมพ์รีดอลูมิเนียม PROJECT 2075 (งานอุตสาหกรรมอลูมิเนียม) ชนิดแม่พิมพ์ : HOLLOW DIE Material : ASSAB 8407 ขนาด : Ø165*100 สำหรับเครื่องรีดอลูมิเนียม : 1100T

งานแก้ไข : Project 2102-4 (แผงข้างประตูอลูมิเนียม)

ผลงานแม่พิมพ์รีดอลูมิเนียม งานแก้ไข : Project 2102-4 (แผงข้างประตูอลูมิเนียม) สาเหตุของปัญหา : เกิดการรั้งทำให้การไหลของอลูมิเนียมไม่ได้ตาม shape การแก้ปัญหา : ทีมงานได้นำแม่พิมพ์กลับมาแก้ไข ขยายพอร์ต และแก้ไขความหนา Bearing เพื่อให้การไหลของอลูมิเนียมออกมาได้รูปร่าง ขนาด และน้ำหนัก

PROJECT 2104 (งานอุตสาหกรรมอลูมิเนียม)

ผลงานแม่พิมพ์รีดอลูมิเนียม แม่พิมพ์รีดอลูมิเนียม PROJECT 2104 (งานอุตสาหกรรมอลูมิเนียม) ชนิดแม่พิมพ์ : HOLLOW DIE Material : ASSAB 8407 ขนาด : Ø227×150 สำหรับเครื่องรีดอลูมิเนียม : 1100T

PROJECT 1508 (งานอุตสาหกรรมอลูมิเนียม)

ผลงานแม่พิมพ์รีดอลูมิเนียม แม่พิมพ์รีดอลูมิเนียม PROJECT 1508 (งานอุตสาหกรรมอลูมิเนียม) ชนิดแม่พิมพ์ : HOLLOW DIE Material : ASSAB 8407 ขนาด : Ø165×100 สำหรับเครื่องรีดอลูมิเนียม : 660T

PROJECT 1503 เสาเกี่ยว (ประตู,หน้าต่าง)

ผลงานแม่พิมพ์รีดอลูมิเนียม แม่พิมพ์รีดอลูมิเนียม PROJECT 1503 เสาเกี่ยว (ประตู,หน้าต่าง) ชนิดแม่พิมพ์ : HOLLOW DIE Material : ASSAB 8407 ขนาด : Ø137×95 สำหรับเครื่องรีดอลูมิเนียม : 350T บิลเลท 3.5

PROJECT 1504 เสากุญแจ (ประตู,หน้าต่าง)

ผลงานแม่พิมพ์รีดอลูมิเนียม แม่พิมพ์รีดอลูมิเนียม PROJECT 1504 เสากุญแจ (ประตู,หน้าต่าง) ชนิดแม่พิมพ์ : HOLLOW DIE Material : ASSAB 8407 ขนาด : Ø137×95 สำหรับเครื่องรีดอลูมิเนียม : 350T บิลเลท 3.5”

PROJECT 209 กรอบมุ้งบานเลื่อน

ผลงานแม่พิมพ์รีดอลูมิเนียม แม่พิมพ์รีดอลูมิเนียม PROJECT 209 กรอบมุ้งบานเลื่อน ชนิดแม่พิมพ์ : HOLLOW DIE Material : ASSAB 8407 ขนาด : Ø137×95 สำหรับเครื่องรีดอลูมิเนียม : 350T บิลเลท 3.5

PROJECT 03-06-30002(งานอุตสาหกรรมอลูมิเนียม)

ผลงานแม่พิมพ์รีดอลูมิเนียม แม่พิมพ์รีดอลูมิเนียม PROJECT 03-06-30002(งานอุตสาหกรรมอลูมิเนียม) ชนิดแม่พิมพ์ : HOLLOW DIE Material : ASSAB 8407 ขนาด : Ø165×100 สำหรับเครื่องรีดอลูมิเนียม : 880T

PROJECT S3770 (ล็อคเพลาอลูมิเนียม)

ผลงานแม่พิมพ์รีดอลูมิเนียม แม่พิมพ์รีดอลูมิเนียม PROJECT S3770 (ล็อคเพลาอลูมิเนียม) ชนิดแม่พิมพ์ : SEMI-HOLLOW DIE Material : ASSAB 8407 ขนาด : Ø165×104 สำหรับเครื่องรีดอลูมิเนียม : 660T