ความรู้ทั่วไป
อลูมิเนียม (Aluminium)

อลูมิเนียม(Aluminium) ถือได้ว่าเป็นโลหะชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจาก อลูมิเนียมมีคุณสมบัติที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย ได้แก่ ความสามารถในการทนต่อความร้อน การกัดกร่อน และทนต่อการแตกหัก เป็นวัสดุที่มีน้ำหนักเบาอีกทั้งยังสามารถสะท้อนแสงและความร้อนได้ดี ส่วนมากถูกนำไปใช้งานตกแต่งงานก่อสร้าง…

Read More »
การควบคุมการไหลด้วยพื้นที่ขึ้นรูป (Bearing control)

ความรู้ทั่วไป อัตราส่วนแบริ่ง เป็นค่าเฉลี่ยระดับพื้นที่ขึ้นรูป มีหน้าที่ดังนี้ ควบคุมการไหลของมวลเนื้ออลูมิเนียมให้ทุกส่วนไหลออกเสมอกัน ควบคุมทิศทางการไหลของเส้น ควบคุมความยาวเส้นให้แต่ละเส้นยาวใกล้เคียงกัน เป็นตัวกำหนดให้เกิแรงดันมากหรือน้อยตามวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบสร้าง  โดยการเพิ่มหรือลดอัตราส่วนแบริ่ง (Bearing Ratio)…

Read More »
การกำหนดค่าการไหลของอลูมิเนียมหน้าตัด

ความรู้ทั่วไป   ลักษณะการไหลของอลูมิเนียมในกระบอกอัด       ลักษณะการไหลของมวลอลูมิเนียมจากกระบอกอัดผ่านแม่พิมพ์     แสดงการไหลต่อเนื่องจนสิ้นสุดแท่งรีด…

Read More »
การคำนวนค่าเผื่อการหดตัวของหน้าตัดรูปประพรรณในการสร้างแม่พิมพ์รีดอลูมีเนียม

ความรู้ทั่วไป องค์ประกอบร่วมของการรีดที่มีผลทำให้ค่าเผื่อการหดถูกต้องตามการคำนวน ดังนี้ กำหนดอุณหภูมิ Billet ให้เหมาะสมกับแม่พิมพ์ กำหนดแรงดันPressure ให้เหมาะสมกับแม่พิมพ์ กำหนดแรงดึงPuller(เครื่องจับจูงเส้น)ให้เหมาะสมกับความเร็วการไหลของเส้น

Read More »
ระบบการทำงานของแม่พิมพ์รีดอลูมิเนียม

ความรู้ทั่วไป การออกแบบและการคำนวนการรับแรงของแม่พิมพ์ เรียงตามประเภทแม่พิมพ์ แบ่งเป็น 3ประเภทหลัก ก.รูปทรงทั่วไปไม่มีจุดอ่อนที่ทำให้แม่พิมพ์แตกง่าย เรียกแม่พิมพ์ชนิดนี้ว่า (Simple die) ข.รูปทรงมีจุดอ่อนที่ทำให้แม่พิมพ์แตกได้…

Read More »
การวางแผนการออกแบบสร้างแม่พิมพ์

ความรู้ทั่วไป การออกแบบแม่พิมพ์โดยมีกฎเกณฑ์ สิบประการ ก.วางรูปทรงเฉลี่ยกลางหน้าพิมพ์(กรณีรูเดียว)   ข.วางรูปทรงให้ขาอยู่แนวระนาบ   ค.วางรูปแบบตัวเลขนาฬิกา และวางรูปแบบวงกลม  …

Read More »
ความพร้อมของเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้สร้างแม่พิมพ์

ความรู้ทั่วไป การสร้างแม่พิมพ์ที่มีคุณภาพสูงสุด เพื่อการออกแบบสร้างสมบูรณ์ ความแม่นยำของขนาด ความละเอียดของผิว อยู่ที่เครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ C.N.C.MILLING MACHINE ELECTRIC…

Read More »
กำหนดเครื่องรีดในการออกแบบสร้างแม่พิมพ์

ความรู้ทั่วไป เครื่องรีดแต่ละขนาดจะบอกปริมาณกระบอกจุไว้เช่น 660 ,880,1200,1500,1800us.t. หรือมากกว่านี้ การสร้างแม่พิมพ์ให้ได้รูปประพรรณที่คุ้มค่าการผลิตควรพิจารณาดังนี้ เลือกขนาดเครื่องที่เหมาะสมกับรูปประพรรณ จำนวนเส้นต่อแท่งให้ได้มากที่สุด

Read More »