ผลงานแม่พิมพ์รีดอลูมิเนียม
แม่พิมพ์รีดอลูมิเนียม
PROJECT 03-06-30002(งานอุตสาหกรรมอลูมิเนียม)
ชนิดแม่พิมพ์ : HOLLOW DIE Material : ASSAB 8407 ขนาด : Ø165x100 สำหรับเครื่องรีดอลูมิเนียม : 880T