ผลงานแม่พิมพ์รีดอลูมิเนียม
แม่พิมพ์รีดอลูมิเนียม
Project 060005/1 (เสาเกี่ยวตัวบาง)
ทีมงาน CXD Test แม่พิมพ์ให้ลูกค้าที่ บริษัท อลูทอป จำกัด
Project 060005/1 (เสาเกี่ยวตัวบาง) ผลจากการTEST : ได้ขนาดและรูปร่างตามแบบที่ลูกค้าต้องการ น้ำหนัก 0.28 Kg/m