ผลงานแม่พิมพ์รีดอลูมิเนียม
แม่พิมพ์รีดอลูมิเนียม
PROJECT 136 (งานอุตสาหกรรมอลูมิเนียม)
ชนิดแม่พิมพ์ : SOLID DIE Material : ASSAB 8407 ขนาด : Ø165x100 สำหรับเครื่อง : 880T 920T