ผลงานแม่พิมพ์รีดอลูมิเนียม
แม่พิมพ์รีดอลูมิเนียม
PROJECT 1504 เสากุญแจ (ประตู,หน้าต่าง)
ชนิดแม่พิมพ์ : HOLLOW DIE Material : ASSAB 8407 ขนาด : Ø137x95 สำหรับเครื่องรีดอลูมิเนียม : 350T บิลเลท 3.5”