ผลงานแม่พิมพ์รีดอลูมิเนียม
แม่พิมพ์รีดอลูมิเนียม
PROJECT 1789 (งานอุตสาหกรรมอลูมิเนียม)