ผลงานแม่พิมพ์รีดอลูมิเนียม
แม่พิมพ์รีดอลูมิเนียม
PROJECT 2075 (งานอุตสาหกรรมอลูมิเนียม)
ชนิดแม่พิมพ์ : HOLLOW DIE Material : ASSAB 8407 ขนาด : Ø165*100 สำหรับเครื่องรีดอลูมิเนียม : 1100T