ผลงานแม่พิมพ์รีดอลูมิเนียม
แม่พิมพ์รีดอลูมิเนียม
PROJECT 209 กรอบมุ้งบานเลื่อน
ชนิดแม่พิมพ์ : HOLLOW DIE Material : ASSAB 8407 ขนาด : Ø137x95 สำหรับเครื่องรีดอลูมิเนียม : 350T บิลเลท 3.5