ผลงานแม่พิมพ์รีดอลูมิเนียม
แม่พิมพ์รีดอลูมิเนียม
PROJECT 2197 (งานอลูมิเนียมแต่งรถมอเตอไซด์)
ชนิดแม่พิมพ์ : HOLLOW DIE Material : ASSAB 8407 ขนาด : Ø227*130 สำหรับเครื่องรีดอลูมิเนียม : 1500T