ผลงานแม่พิมพ์รีดอลูมิเนียม
แม่พิมพ์รีดอลูมิเนียม
PROJECT S2116 (สำหรับเครื่องรีดอลูมิเนียม)
ชนิดแม่พิมพ์ : HOLLOW DIE Material : ASSAB 8407 ขนาด : Ø220x150 สำหรับเครื่อง : 1100T