ผลงานแม่พิมพ์รีดอลูมิเนียม
แม่พิมพ์รีดอลูมิเนียม
PROJECT S3770 (ล็อคเพลาอลูมิเนียม)
ชนิดแม่พิมพ์ : SEMI-HOLLOW DIE Material : ASSAB 8407 ขนาด : Ø165x104 สำหรับเครื่องรีดอลูมิเนียม : 660T